ബോര്‍ഡ്‌ ഓഫ് ഡയറക്ടര്‍സ്

 

നബര്‍

സ്ഥാനം

ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വിലാസം

ന്ധപെടുക

റെസിടെന്‍സ്

1

ശ്രീ.സി.ആര്‍.വല്‍സന്‍

ചെയര്‍മാന്‍

ചിരകെക്കല്‍ വീട്, പ്ലോട്ട് നമ്പര്‍.123,
നെഹ്രു നഗര്‍, കുരിയാച്ര,
 തൃശൂര്‍-680006

9447741951

0487-2251951

2

ശ്രീ. എം. ഗണേഷ് 

ഡയറക്ടര്‍

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍കേരളാ  ടെക്സ്റ്റയില്‍ സ്റ്റേറ്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്, 
അന്നപൂര്‍ണ
  ടി.സി 9/2000 01, കൊച്ചാര്‍റോഡ്‌, 
ശാശ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം - 695 010

9446535582

0471-2310577

3

ശ്രീ. കെ. സുധീർ

  ഡയറക്ടര്‍

 

കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങൾ,
വികാസ് ഭവൻ,
തിരുവനന്തപുരം
– 33

9447501168

 

4

ശ്രീ. കെ. സുനില്‍കുമാര്‍

ഡയറക്ടര്‍

ടെപ്യുടി സെക്രട്ടറി 
വ്യവസായ വകുപ്പ് 
കേരള സര്‍ക്കാര്‍തിരുവനന്തപുരം

 9496154103  0471-2517446

5

ശ്രീ. ജി. അശോക്‌ കുമാര്‍

ഡയറക്ടര്‍

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
ധനകാര്യ വകുപ്പ്
കേരള സര്‍ക്കാര്‍, തിരുവനന്തപുരം

8281373059

 

6

ശ്രീ. വി. രാജേഷ് പ്രേം 

ഡയറക്ടര്‍

റൈൻദ് കൊട്ടാരം
വലിയവാലപ്പു കാവ് പി.ഒ
കണ്ണൂർ

9946709907

 

7

അഡ്വ. വി. മോഹൻദാസ്

ഡയറക്ടര്‍ തൊടുക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ചന്ദ്രൻ ഭവൻ
തഥാംപാലി പി.ഒ
ആലപ്പുഴ

9447715509

 

8

ശ്രീ. പൂയപള്ളി രാഗവന്‍

ഡയറക്ടര്‍

 

കടത്തുകടവില്‍ 
പെരുമ്പളം പി. ഒ,
ചേര്‍ത്തല, ആലപ്പുഴ 

8547663253